V situácii, ak sa pohybujeme v internetovom marketingu, musíme presnejšie vedieť, do ktorého typu reklamy alebo zviditeľnenia sa v našom prípade oplatí investovať, respektíve do akých konkrétnych postupov. Vo všeobecnosti to býva častá úvaha, či vraziť prostriedky do PPC reklamy alebo naopak do prirodzeného organického zviditeľnenia, teda do SEO.

  • Organické zviditeľnenie vo vyhľadávačoch býva nespoplatnené, ale v mnohých prípadoch sa z hľadiska funkčného SEO odporúča investovať do nástrojov a práce skúsených odborníkov. Nejde totiž o jednoduchý proces, ale zato dokáže priniesť oceniteľné výsledky z viacerých dôvodov.

Google, smarphone

Search Engine Optimization (SEO) môžeme do slovenčiny najlepšie preložiť ako optimalizácia pre vyhľadávače. Jej efekt dokáže byť o to účinnejší, ak sa zameriame na populárny vyhľadávač, akým je Google. Ide o to, aby sa náš web ocitol v jeho databáze a aby následne odkaz na neho Google poskytoval na popredných pozíciách, dobre viditeľných pre relevantných záujemcov o konkrétny obsah.

Vieme, ako tá formulka funguje. Užívateľ zadá do vyhľadávača kľúčový výraz alebo slovné spojenie a za niekoľko stotín má pred sebou výsledky zoradené podľa relevancie a kvality. A práve organickým spôsobom, resp. so SEO sa dá dosiahnuť, aby sa na vyšších priečkach vo výsledkoch nachádzala vaša stránka. Optimalizácia je ale dlhodobejší proces a ani jej výsledky nebývajú okamžité.

kolektív, úspech

Na druhej strane sa z tohto procesu dajú ťažiť aj iné benefity, než dosahovať okamžité konverzie. Súčasťou Search Engine Optimization totiž býva copywriting Seolight a teda tvorba obsahu s potenciálom prebudiť u ľudí záujem o konkrétne služby alebo tovar, respektíve budovať kvalitné povedomie o vašom brande.

  • PPC reklama na druhej strane môže byť vhodnejším riešením pre tých, čo hľadajú rýchlo viditeľné výsledky. Za každé kliknutie na takto zobrazený odkaz ale pochopiteľne musí inzerent zaplatiť, z tejto podstaty vlastne pramení jej názov Pay-per-Click.