Raketa a raketová technika. 

Ku technike môžeme zaraďovať aj raketu, jej pohon a podobne. A tak by sme si povedali čo to tá raketa je a čo všetko obsahuje.   

Raketa je dopravné zariadenie, ktoré využíva na pohon reaktívny motor, ktoré si so sebou nesie zásoby raketových pohonných látok. Motor, ktorý používa raketa k pohonu sa nazýva raketový motor. Vďaka zásobe okysličovadla nie je raketa závislá od dodávky atmosférického kyslíka a preto môže pracovať aj vo vákuu. 

rocket-launch-gcb5690f72_640

História rakety siaha až do staroveku. A prví vynašli raketu starovekí Číňania, ktorí používali na jej pohon raketové motory na tuhé palivo. V tom čase sa prvýkrát použila raketa na vojenské ciele. Počas storočí sa na tento vynález takmer zabudlo a pušný prach používaný na ich pohon sa začal používať ako pohonná látka do strelných zbraní. Rakety sa stali iba atrakciou pre pobavenie publika na slávnostiach. Znovu zrodenie rakiet prišlo až na začiatku dvadsiateho  storočia, na ich vývoji a zdokonaľovaní pracovalo veľa významných fyzikov a raketových konštruktérov. Ako napríklad Konstantin Eduardovič Ciolkovskij, Robert Goddard a Sergej Pavlovič Koroľo. 

Rakety sa používajú predovšetkým pre dopravu nákladov na veľké vzdialenosti čiže do vesmíru.  Veľký význam majú hlavne vo vojsku, používajú sa ako dopravné prostriedky pre veľké množstvo typov zbraní. Najrozšírenejšie sú hlavne v letectve. Okrem priameho použitia vo vojsku našli rakety uplatnenie aj v kozmickej technike, kde sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rakety sú zatiaľ jediný dopravný prostriedok, ktorý dokáže dopraviť náklad do vesmíru. Rakety sa delia na niekoľko kategórií: 

rocket-ga7810164a_640

     1.) rakety – sú to jednostupňové raketové zariadenia, ktoré sa používajú hlavne vo vojsku pre doprava trhavín k cieľu – viacstupňové taktické rakety 

     2.) sondážna raketa – je to raketa s vedeckým nákladom s rýchlosťou letu nižšou ako orbitálnou. Pristátie je riadené padákom  

     3.) raketové nosiče – majú za úlohu dopraviť náklad do vesmíru. Rýchlosť majú jeden až dva raketové stupne 

     4.) raketový ťahač – je to posledný raketový stupeň, ktorým je doplnený raketový nosič. Jeho úlohou je dopraviť náklad na prechodovú alebo výslednú dráhu.