Čo si predstavíte pod pojmom obálka budovy? Viete čo predstavuje preukaz energetickej náročnosti budov (PENB)? Ak bývate v podnájme alebo plánujete kúpiť byt, tejto informácii by ste mali prikladať veľký význam.

enerbie

Tento preukaz obsahuje výber z tried od A až po G a každá trieda je špecifická. Je to približné vyhodnotenie, koľko celkovej energie, pri štandardnom používaní, budova spotrebuje. Inak povedané, koľko zaplatíte za jednotlivé energie na základe toho, aké vlastnosti má budova. Od týchto vlastností sa potom priamo úmerne odvíja, aká čiastka k zaplateniu Vám na konci mesiaca príde za spotrebovanú energiu na vytápanie, chladenie, prípravu teplej vody, osvetlenie, či nútené vetranie. Zároveň existujú varianty preukazu, buď pre celú budovu alebo len jej časť – napríklad Váš byt.

Už od roku 2009 musí mať každá budova podmienky na splnenie požadovaných hodnôt ohľadom energetickej náročnosti a zároveň musí byť podložená energetickým preukazom. Od roku 2013 to isté platí aj pri prenájme alebo predaji nehnuteľnosti. Takže sa netreba báť, že ostanete neinformovaný. Zároveň preukaz platí po dobu desiatich rokov od vyhotovenia, čiže sa predpokladá, že sa podmienky desať rokov nezmenia.

žárovka

Súčasná výstavba dovoľuje budovám zaradiť sa len do prvých troch energetických kategórii (A, B, C), ktoré patria medzi najúspornejšie. Najstaršie objekty (približne do roku 1947) automaticky spadajú do mimoriadne nehospodárnej kategórie G. Tie do roku 1992 ešte môžeme zaradiť do kategórie F. Či už ste predajca alebo kupujúci, vedzte, že tento doklad je naozaj výhodou. Ako kupujúceho Vám určite odporúčame hľadať stavby z čo najlepšou energetickou triedou, aby kúpa Vášho nového príbytku bola naozaj výhodná. Tento rozdiel pocítite na každom mesačnom vyúčtovaní. A predajcom sa vyhotovenie preukazu energetickej náročnosti odporúča, pretože je vyššia šanca predaju nehnuteľnosti. Ľudí to proste, časom zaujíma viac a viac a väčšina si od Vás tento doklad vypýta.

1/5 - (1 vote)