Viem, sme o tom upozorňovaní na každom kroku, no aj tak si radšej pripomeňme, ako spoločne dokážeme predísť šíreniu korony, čiže vírusu COVID 19. Teda ako v rámci možností dokážeme chrániť seba, ale aj ostatných ľudí, s ktorými či chceme alebo nie, skrátka prídeme do styku. Okrem aktuálne dostupných možnosti, akými sú testy na covid-19 je potrebné, aby sme zostali vzájomne zodpovední a dodržiavali minimálne tie základné opatrenia.

Hygiena na prvom mieste

Sem sa vo veľkej miere radia faktory, čo súvisia s ľudskou hygienou.

  • Zo všetkého najskôr nás z tohto hľadiska napadne, že je potrebné si pravidelne umývať ruky, okrem mydla takisto dezinfekčným prostriedkom.
  • Rovnako je potrebné prečisťovať areál, v ktorom sa zhromažďujú ľudia, hlavne čistiť dotykové povrchy, teda dvere a kľučky, ale napríklad aj stoly.
  • V obchodoch, na pošte,… a skrátka v zástupe ľudí je dôležité dodržiavať dvojmetrový odstup.

Ak na sebe cítite príznaky ochorenia COVIDu 19 alebo vám vyšiel pozitívny test, samozrejmosťou je izolovať sa od ostatných a kontaktovať linku Úradu verejného zdravotníctva SR pre viac pokynov.