Na Slovensku sa dostáva do popredia podpora mladých rodín. Z môjho pohľadu je to veľmi potrebné pre rozvoj spoločnosti ako takej. Bez mladých by sa spoločnosť nerozrastala. Treba podporovať rodiny, ktoré sa rozhodli mať vlastné alebo adoptované deti a to akoukoľvek formou. Či už finančnou čiastkou alebo sociálnymi výhodami.husia rodinka.jpg

  1. Začalo sa to asi tým, že schválili novelu, ktorá rodičom do tridsať tri rokov zabezpečí päť dní dovolenky navyše. Po dovŕšení veku tridsať tri rokov má na týchto päť dní nárok každý človek, ale ak máte deti a ste mladší ako tridsať tri rokov, tak patrí táto výhoda aj vám. Je to dôležité, pretože práve matky a otcovia s deťmi potrebujú dovolenku na vykrytie chorôb a rôznych iných záležitostí s ich deťmi.
  2. Potom od začiatku tohto roku platí, že sa zvýšila čiastka rodičovského príspevku, ktorý poberajú rodičia po materskej dovolenke do veku troch rokov dieťaťa. Zvýšenie bolo dosť razantné o sto eur. Nárok na vyšší rodičovský príspevok majú tí rodičia, ktorí si platili nemocenské poistenie v posledných dvoch rokoch minimálne dvesto sedemdesiat dní. Toľko dní trvá aj tehotnosť ženy, možno je medzi tým súvis.
  3. Teraz sa znova dostáva do popredia novela zákona, o ktorej sa má rokovať. Chcú zvýšiť aj rodinné prídavky na dieťa takmer o sto percent. Z čoho sa tieto peniaze vezmú, nie je známe, no pre mladé rodiny je to vcelku výhodné. No, pri našich spoluobčanoch, veď viete ktorých, to určite naberie obrátky, pretože výhodné to bude aj pre nich.

mladá rodina na poli.jpg
Voľakedy sa ani nepoberal nejaký jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa. Dnes sa dostáva krásna suma, ak sa dieťa dožije dvadsiatich ôsmich dní. Pokryje rôzne výdavky spojené s tehotenstvom, ale aj pôrodom a následnou starostlivosťou o dieťa. Štát by mal podporovať mladé rodiny, pretože práve ony sú naša budúcnosť, na ktorú sa potom môžeme obrátiť. Tak si vychovajme generáciu, ktorá bude vďačná, že sa môže obrátiť na štát.

4/5 - (1 vote)