Je neviditeľný, bez chuti a pachu ale zároveň je to nebezpečný, zdraviu škodlivý plyn. Vzniká premenou uránu a do našich príbytkov sa dostáva z geologického podložia, kde sa skrytý urán nachádza. Avšak nie v takých množstvách, aby sa oplatilo ho ťažiť. Je roztrúsený po celej Zemi a jeho vysoké množstvo sa nachádza hlavne v Českej republike. Je nebezpečný pretože svojou rádioaktivitou spôsobuje rakovinu pľúc.

diagram

Ako sa pred týmto plynom chrániť?
Najlepšou obranou proti radónu je vetranie a to hlavne v zime, keďže vtedy toľko nevetráme, aby sme vytopené teplo nepustili von. V nevetranom prostredí je všeobecne jeho koncentrácia niekoľkokrát vyššia, pričom jeho hodnota, ktorá sa považuje za normálnu, by mala byť okolo 118 Bequerelov na meter kubický. Ak si nie ste istý, ako je na tom Váš príbytok, stačí si objednať merač radónu. Ten Vám zmeria koncentráciu tohto plynu v interiéri. Väčšinou bývajú plastové a na riadne meranie potrebujete nechať detektor v izbe dlhý čas. Odporúča sa rok, no pre rýchle meranie, je možné použiť detektory, ktoré ho v miestnosti zmerajú za sedem dní. Pýtate sa koľko Vás to bude stáť? Toto meranie je zdarma. Stačí si objednať detektor, napríklad e-mailom, zo štátneho ústavu radiačnej ochrany. Následne si poštou prevezmete zásielku a detektor umiestnite do izby, v ktorej trávite čo najviac času, čo je u väčšiny obývacia izba. Ak Vaše namerané hodnoty nebudú ideálne, netreba sa hneď báť a premýšľať o búraní. Takýto priestor sa dá ošetriť, a to znížením tlaku pod základovou doskou, čo spôsobí, že sa radón prestane z podložia presúvať smerom hore – priamo do Vášho domu.

radioaktivia

Inštalácia núteného vetrania
Najlepším možným spôsobom ochrany proti radónu, hlavne v starších stavbách je, že sa vetraniu pomôže núteným vetraním. Stačí nainštalovať menšie vzduchotechnické jednotky do miestností, v ktorých sa nachádzate najviac. Prúdenie vzduchu Vám zaistí ventilátor a to, aby Vám zaplatené teplo neunikalo von, sa obvykle rieši pridaním systému, ktorý je schopný rekuperácie tepla (spätné získavanie tepla).