Objavenie nového druhu vírusového ochorenia COVID-19 kompletne prepísalo historické dejiny o doteraz vyskytujúcich sa pandémiách. Po jeho prepuknutí a rozšírení do viacerých krajín sa spustilo nekonečné testovanie, sprísňovanie opatrení, zákazy návštev a opúšťania domova, z ktorého sme mohli odísť iba pre nákup potravín a nevyhnutných vecí. Mnoho zamestnancov bolo taktiež nútených opustiť svoje pracoviská a tam, kde to bolo možné, prešli na vykonávanie svojich pracovných činností vo forme homeoffice. Iné spoločnosti, ktorých pracovné úkony sa nedali realizovať diaľkovo z domu museli podstúpiť prísne riešenie, a to spustením pravidelného hromadného testovania všetkých svojich zamestnancov. Takýto cyklus sa opakoval dlhé https://mapy.cz/%3Fsource%3Dmuni%26id%3D23408 dva roky od prepuknutia Koronavírusu, a preto aj minulý rok: 2021, sa niesol ešte stále v znamení dezinfekcie. Kompletná dezinfekcia všetkých priestorov totiž to čakala každú spoločnosť, v ktorej prepukla nákaza tohto veľmi rozšíreného vírusu.

ochrana dýchacích ciest

Účinným riešením, vďaka ktorému sa podarilo nejednej spoločnosti v roku 2021 zbaviť pozostatkov Koronavírusu zo svojich priestorov, bola práve dezinfekcia ozónom. Ozón je ideálnym pomocníkom na dezinfekciu budovy, v ktorej sa nachádzali nakazené osoby, a to nie len Koronavírusom, ale aj inými vírusovými ochorenia. Dezinfekcia ozónom účinne eliminuje výskyt vírusov, baktérií, plesní a taktiež aj kontamináciu nepríjemným zápachom. Veľmi často sa využíva aj ako dezinfekčný prostriedok v zdravotníctve, kde všetky priestory a vybavenie musia spĺňať naozaj vysoké štandardy sterilnosti.

dezinfekcia ozónom

Aplikácia ozónovej dezinfekcie by však mala byť vykonávaná odborným personálom, ktorý vie presný postup jej vykonania. Pokiaľ sa pri tomto spôsobe dezinfekcie nedodržia prísne pravidlá, ktoré hovoria o tom, že v miestnosti nemôže pri aplikácií ozónu zostať žiadny človek, zvieratá a rastliny, môžu vzniknúť napáchané škody na zdraví. Ak sa však postup dodrží správne, ozón sa premení naspäť na kyslík a jeho použitie a účinky voči dezinfikovanému priestoru, ovzdušiu či životnému prostrediu sú veľmi šetrné.