Pri vyberaní vzdelania na základnej škole, len málo študentov vie, akým smerom sa chcú uberať. Preto často krát je rozhodnutie na rodičoch. Alebo si žiaci zvolia Gymnázium, aby mali ešte čas sa rozhodnúť. Samozrejme, rozdielne sa vyberá stredná škola podľa pohlavia. Kým chlapci majú na výber aj manuálne odborné školy, dievčatá o túto možnosť záujem nemajú.

studenti

Gymnázium Najpopulárnejší druh stredných škôl. Žiaci majú stále štyri roky na rozhodnutie, aký smer ich zaujíma. Tieto školy tiež najlepšie pripravia na vysoké školy technického typu, IT odvetvia či tak populárne medicínske zamerania. Keďže študenti majú stále v študijnom pláne aj predmety ako dejiny, alebo geografia, získajú tak potrebný prehľad z každého smeru. Niektoré gymnázia prešli na nový program vyučovania, kedy si mladí volia výberové predmety už po druhom ročníku. Môžu sa tak zamerať na prírodovedecké odvetvie a venovať sa len určeným predmetom celé dva roky. Menšou nevýhodou je, že po ukončení maturitou, majú študenti ktorí nechcú pokračovať na vysokej škole, problém s hľadaním roboty. Preto treba rátať s tým, že vaše deti budú pokračovať.

Obchodná akadémia Vhodná škola pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o ekonomiku. Veľmi dobré pripraví z odvetvi ako účtovníctvo. Dostať sa na vysokú školu tohto zamerania bude pre nich ľahšie. Veľkou výhodou je, že po jej skončení budú študenti schopní aj priamo nastúpiť do roboty. Ak máte doma však žiaka, ktorý nemá vzťah k číslam a matematika mu nikdy nešla, tento typ profesie radšej prehodnoťte. Väčšina vyučovacích predmetov je zameraná na matematiku a prácu s počítačom.

chlapci

Odborné školy Školy určené skôr pre žiakov, ktorí sa chcú živiť rukami. Sú to napríklad strojárske, stavebné či hotelové školy. V dnešnej dobe plnej IT pracovníkov je povolanie elektrikár či vodár stále viac žiadané. S hľadaním práce vaše dieťa nebude mať problém ani v dvadsiatich rokoch. A tieto profesie sú tiež dobre platovo ohodnotené už od začiatku.

4.5/5 - (2 votes)