V spoločnosti sa náladovosť, časté zmeny nálad spájajú s tehotenstvom. Tehotná žena je pod vplyvom hormónov, preto sa jej takéto správanie toleruje a je úplne prirodzené.

deprese

K výkyvom, alebo zmene nálady dochádza ale aj u bežných ľudí. Pokiaľ ich dôvodom nie je udalosť (kladná, či záporná), môže byť za tým psychické ochorenie. Depresie, pocity úzkosti, fóbie, poruchy stravovania.
Bipolárna afektívna porucha – maniodepresívna psychóza.
Ide o jednu a tú istú poruchu. V minulosti sa používal názov maniodepresívna psychóza, v súčasnosti má toto ochorenie názov bipolárna afektívna porucha. Pri tejto poruche ide o podloženú, vedecky dokázanú nerovnováhu chemických látok v mozgu, ktoré sú príčinou zmien nálad.

Symptómy bipolárnej afektívnej poruchy
Táto porucha sa vyznačuje striedaním dvoch fáz správania – manická a depresívna. Keď spoznáte pacienta v jednej fáze, nebudete chcieť uveriť, že sa dokáže tak zmeniť keď je v druhej fáze. Z utiahnutého, tichého a depresiami trpiaceho človeka sa o pár dní môže stať osoba, ktorá si užíva všetky radosti života vo veľkom štýle.

Fáza depresie
Prejavuje sa hlavne depresívnou náladou. Pacienta nič nebaví, nedokáže sa tešiť z vecí a aktivít, z ktorých sa tešil pred pár dňami. Koncentrácia, ale aj schopnosť myslieť sú značne znížené, pacient trpí poruchami spánku a príjmom potravy (viac, alebo menej je). Trpí výčitkami, pocitom viny a môže sa zaoberať myšlienkami na samovraždu.

dluhy

Fáza mánie
Alebo manická fáza je stav úplne opačný depresívnej fáze. Prejavuje sa zvýšenou pohybovou aktivitou, rýchlym myslením, výrečnosťou, roztržitosťou, ale aj ľahkomyseľným a riskantným správaním. Možno sa na prvý pohľad môže zdať, že v tejto fáze je človek v absolútnej pohode. Bohužiaľ nie je to tak. Počas obdobia neviazaného života sa môže nakaziť pohlavnou chorobou, môže si nabrať vysoké pôžičky, ktoré nemá ako splácať a môže si tiež spoločensky ublížiť (v tejto fáze nemá pacient takmer žiadne zábrany a jeho správanie je nepredvídateľné).
Bipolárna afektívna porucha je striedanie dvoch extrémne rozdielnych nálad. Vhodnou liečbou sa ale dá liečiť a pacient môže viesť plnohodnotný spôsob života.